Certifierad trädvård
och trädfällning på Södertörn

Din personliga leverantör av kvalificerade trädtjänster

Bra att veta!

  • När grannens träd blåser ner och skadar ditt hus, kanske under en storm, är det du själv som tvingas ta itu med försäkringsfrågan och med största sannolikhet också betala hemförsäkringens självrisk. Om ett träd,  exempelvis i en storm, faller omkull på ditt hus, garage eller någon annan byggnad på din tomt är det ditt eget ansvar att anmäla det på din villaförsäkring, även om trädet som blåst omkull är grannens. Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå.
  • Om du fäller ett träd på annans tomt utan lov kan det räknas som grov skadegörelse.
  • Grenar och rötter som sträcker sig in på grannens toms får grannen ta bort, dock måste ägaren först ges tillfälle att ta bort de aktuella träddelarna. Dock måste detta genomföras utan att trädet tar större skada av ingreppet.
  • Vid trädfällning nära kraftledning skall din elnätsleverantör kontaktas ett par veckor innan fällningen. De kommer då ut och övervakar fällningen och tar på sig det fulla ansvaret. I nynäshamn kontaktas ELLEVIO på tel: 0771- 53 53 00
  • Om du bor i detalplanelagt område kan du behöva söka marklov för att fälla dina träd. Det är du som beställare som har detta ansvar. Kontakta din kommun för att veta mer.
  • Har du grävt av rötterna till ditt träd? Då kan du ha ett riskträd som möjligen faller okontrollerat. Vi kommer ut och gör en bedömning och ett åtgärdsförslag.
  • Särskilt skyddsvärt träd. Träd som uppfyller definitionen för särskilt skyddsvärt är skyddade enligt lag och åtgärder som kan skada trädet ska samrådas med berörd tillsynsmyndighet (kap. 12 § 6 miljöbalken). Särskilt skyddsvärt träd: Levande eller dött träd som uppfyller ett eller fler av kriterierna för jätteträd, mycket gammalt träd och/eller grovt hålträd: Kriterier för mycket gammalt träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. Kriterier för jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än 1 m i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. Kriterier för grovt hålträd: Träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen. KÄLLA: Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, Naturvårdsverket 2012

Ösmo - Torö - Muskö - Nynäshamn - Haninge - Lisö - Sorunda