Referensuppdrag

JG Trädfällning Södertörn AB utför trädtjänster åt bostadsrättsföreningar, förvaltningar, fastighetsbolag och privatpersoner. Vi kan erbjuda det mesta inom trädtjänster och kundens behov är alltid i fokus.

Före
Efter

Krongallring och glesning

Nynäsgården hotell och konferens. Gammal fullvuxen blodbok i Nynäshamn. Kunden önskade att gallra kronan från döda grenar och att glesa ur kronan för ökad luftighet och genomsläpp av ljus. Ca: 20% av lövverket togs bort denna gång. Snittytorna var max 10 cm.

Före

Efter

Gallring, glesning och höjning av 5st ekar

Bilder visar 2 av 5st ekar som kunden ville gallra från dödved och glesa ur för att öppna upp vyn från huset ned mot vattnet.

Före

Efter

Krongallring 2st ekar

Dessa gamla ekar hade mycket dödved som riskerade att ramla över vägen nedanför. All dödved togs bort för en säkrare väg samtidigt som kronan avlastades.

Restaurerande Beskärning

Felaktigt utförd tidigare beskärning och förberedelse inför rotrestaurering. Många vattenskott växer och ger "boll" effekten. Vi försöker här att återskapa form och jämnhet i kronan. Återkommande beskärning kommer att krävas för att kunna återskapa trädet.

Före 1

Efter

Kronstabilisering

Förankring av lutande trädstam över vatten (B). I detta fall användes en statisk stabilisering i den övre delen mellan (A) och (B) samt en komletterande vajer, mellan (B) och (C), monterades för att hindra kollaps av den låga trädgrenen C.

Installationen kommer att förlänga trädets livslängd i sin helhet.

Före

Sektionsfällning

Vuxen lönn som stod placerad i en blomsterrabbat innanför det röda planket. Komplicerad firning av samtliga träddelar.

Före
Efter

Sektionsfällning

En 5 stammad ek som vi var tvugna att rigga ner merparten av grenarna med linbana. Trappa i trä, friggebodar och känsliga buskar under trädet. Kunden ville spara högstubbarna för att bygga koja till barnbarnen på, därav kapning med vattenpasset i slutet av videon.

Granbelysning

Julgransbelysning 2016

3 st slingor a´30m uppsatta i 20m hög gran. Utan behov av skylift vilket innebär att du slipper markskador och onödig miljöförstöring. Trivsamt tillskott till första advent 2016.